Γιάννη Χαλκίδη 29, Τ.Κ 56121 Θεσσαλονίκη

info@bebepaidika.gr